Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody jest to proces, który polega na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu wymaganego w celu zastosowania wody ponownie. Sposób przeprowadzania procesu uzdatniania wody zależy od finalnego wykorzystania wody.

Proces uzdatniania wody to proces złożony, wymagający specjalnych zastosowań. Wszystko zależy od tego w jakim celu oczyszcza się wodę. Innego zastosowania będą wymagać domy i budynki mieszkalne a innego zakłady przemysłowe, czy zakłady chemiczne lub laboratoria.

Z tego też względu można wykorzystać :

  • od-żelaźnianie
  • zmiękczanie
  • demineralizację
  • filtrację
  • dezynfekcję
  • a-erecje
Zapytaj o dobór i ofertę zupełnie niezobowiązująco Zapytaj